vaše všeobecná nemocnice v orlové

Články a názory

URBI ET ORBI

Dne 13. března 2019 nad naší orlovskou nemocnicí smrtelně zahřmělo a opona se zatáhla. A to právě v roce, kdy uplyne 40 let od otevření stále moderního nemocničního areálu mezi těmi paneláky v Lutyni. Tohoto osudného dne totiž rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje všemi hlasy dočasně vládnoucích stran (ANO, ODS a KDU-ČSL) o doslova „rozkulačení“ naší všeobecné nemocnice v Orlové. Je pochopitelné, že ani všechny hlasy odpovědných opozičních stran v tom našem krajském zastupitelstvu (KSČM, ČSSD a SPD) nemohly zabránit tomu, aby takovéto veskrze nezodpovědné, totálně neodborné a pro naše pacienty vysoce nebezpečné rozhodnutí bylo nakonec skutečně přijato.

Přitom ani za více než rok práce na té „optimalizaci“ zdravotnictví v našem MSK neexistuje dostatek přesvědčivých důkazů, ani medicínských a ani ekonomických, které by opravňovaly ty naše dočasně vládnoucí krajské zastupitele k přijetí tak závažného a bohužel i tak hloupého a rovněž tak zhoubného rozhodnutí. A to v této chvíli záměrně pomíjíme skutečnost, že žádná z politických stran v našem kraji nemá ani formulovanou, natož realizovanou, reálnou zdravotní politiku. A jen tak mimochodem – zkázu naší všeobecné nemocnice (pro 55 tisíc pacientů) doporučil, a to drtivou většinou hlasů, krajským zastupitelům ten Zdravotní výbor Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Spadla klec? Ale kdeže, vždyť Šlendriánu, Hlouposti a Zlobě se v naší zemi přece tak daří…

Korunu té zkáze bohužel nasadili ti odpovědní představitelé Města Orlové, a to již s předstihem v prosinci 2018, kdy vyjádřili svou vůli, a to poměrně jednoznačně, převzít orlovskou nemocnici do majetku našeho města a nadále tyto důležité zdravotní služby, lůžkové i ambulantní, poskytovat ve svém zdravotnickém zařízení. A to jak všem Orlovanům (30 tisíc obyvatel), tak rovněž všem obyvatelům spádových obcí (25 tisíc obyvatel). To bylo docela nadějné, že? Avšak pak byly ty Vánoce, v lednu nám trochu mrzlo, v únoru byl ten Masopust – no a v březnu to krajské zastupitelstvo demokraticky, opakujeme že demokraticky, rozhodlo obětovat naši nemocnici na oltář té jejich „optimalizace“ zdravotnictví v kraji. Jaká marnost.

Z odborného úhlu pohledu medicínského i ekonomického nelze ani na vteřinu pochybovat o tom, že likvidovat fungující komunitní nemocnici s docela velkým spádem cca 55 tisíc pacientů je totální nesmysl od A do Z. Copak to nikdo z těch odpovědných krajských, ale i celostátních, politiků a taky z těch skotačících a lumpačících organizátorů zdravotnictví nevidí? Takto přece nelze „optimalizovat“ zhola nic, ani to veřejnoprávní zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. Ale copak jsme si před 29 roky nepřáli ty svobodné volby? A když se nám, náhodou, nelíbí rozhodnutí jakýchkoliv zastupitelů lidu, tak nebudeme respektovat demokratická rozhodnutí svobodně zvolených orgánů?

Z úhlu pohledu politického je na pováženou, když ta povedená Rada Města Orlové, na čele se svým lavírujícím starostou, doslova zneváží základní principy demokracie takovým způsobem, když až den po demokratickém hlasování krajských zastupitelů zcela nedemokraticky požaduje převod orlovské nemocnice do majetku města. Co jste dělali celé ty dlouhé měsíce páni a paní konšelé? A jak z takové šlamastyky ven? Tady je každá rada drahá. Na jedné straně odborné argumenty, na straně druhé politické chyby. A na třetí straně?

Z výše pohledu Státu a Kraje se může jevit likvidace orlovské nemocnice jako krok žádoucím směrem. Z níže pohledu Obce se ten samý jev může jevit naopak jako krok špatným směrem. Dneska víme pouze o jednom jediném lokálním orlovském politikovi, který od začátku skutečně upřímně bojuje za tu naši nemocnici. Důležitá informace pro kronikáře – Petr Stuchlík se jmenuje. Bohužel zůstal v tomto těžkém boji nakonec mezi ostatními orlovskými politiky osamocen. A tak i on nakonec rezignoval. Všichni ostatní lokální politikové, přes často i nabubřelá prohlášení pro ukonejšení a ošálení davu, to již dávno vzdali, pokud ovšem kdy vůbec začali, že? Inu svět chce být klamán, budiž tedy klamán.

Naštěstí každá mince má vždy dvě strany. Zbabělost současného pana starosty, jakož i paní a pánů radních, kteří by byli nejraději, kdyby vše zůstalo při starém, tj. ve stavu před 13. březnem 2019, je spolehlivou cestou do pekel. A protože již 29 roků opět žijeme ve svobodném a demokratickém státě, mají občané ještě jednu možnost, jak dát svým politikům najevo svou vůli. Například se mohou svobodně sdružovat, scházet, diskutovat, navrhovat – a konat.

Oznamujeme proto všem orlovským občanům, jakož i všem občanům ze spádových měst a obcí, že byl ustaven přípravný výbor Všeobecné nemocnice v Orlové, který je zárukou, že se našim občanům dostane potřebné zdravotní péče skutečně včas.

Přípravný výbor ujišťuje všechny občany, že i navzdory podivuhodnému, zbabělému, ba i podlému chování a jednání většiny krajských i místních politiků, disponuje dostatečným personálním, ekonomickým, právním a znalostním kapitálem, aby základní zdravotní péče pro naše občany byla skutečně zachována a zajištěna.

JAKÁ BUDE STRUKTURA NAŠÍ NEMOCNICE?

Struktura Všeobecné nemocnice v Orlové bude odpovídat moderním potřebám komunitní nemocnice ve 21. století:

 1. Pohotovost – Emergency
 2. Oddělení interní
 3. Oddělení geriatrické (75+)
 4. Oddělení následné péče
 5. Oddělení rehabilitační
 6. Oddělení zobrazovacích metod
 7. Oddělení laboratorních metod
 8. Oddělení chirurgické (Týmy našich chirurgů různých chirurgických specializací podle potřeb našich pacientů a rovněž podle odborných zájmů těchto kolegů spolupracovat s naší všeobecnou nemocnicí – všeobecní chirurgové, ortopedičtí chirurgové, urologičtí chirurgové, gynekologičtí chirurgové, rovněž tak oční chirurgové, ORL chirurgové či stomatochirurgové)
 9. Oddělení anesteziologie a intenzívní medicíny
 10. Oddělení patologie (pitevna + histologie)
 11. Oddělení praktického a pracovního lékařství
 12. Ambulance specialistů (V těchto odborných ambulancích budou pracovat především lékaři a sestry z našich lůžkových oddělení. Pouze v případech, že danou odbornost naše všeobecná nemocnice nebude sama provozovat, zajistíme, v případě potřeby, dodavatelským způsobem. V úvahu tak připadají zejména ambulance dětského lékařství, očního lékařství, ORL, kožního lékařství či zubního lékařství)
 13. Plánovaný příjem nemocných do nemocnice
 14. Lékárna
 15. Oddělení zdravotnické dopravy
 16. Oddělení simulované medicíny (Praktická výuka zaměstnanců nemocnice na moderních simulátorech v neodkladné zdravotní péči)

Součástí naší nemocnice budou samozřejmě i jednotlivé pomocné, technické a administrativní provozy, které ale v této chvíli není nezbytné blíže specifikovat.

JAKÉ SLUŽBY BUDEME NABÍZET?

Všeobecná nemocnice v Orlové bude svým pacientům ze své spádové oblasti (cca 55 tisíc obyvatel) nabízet a zajišťovat tyto služby:

 

 1. Lůžková zdravotní péče
 2. Ambulantní zdravotní péče
 3. Lékárenská péče
 4. Pohotovost – Emergency 24/7
 5. Zdravotnická doprava (DRNR + RZP)
 6. Komunální sociální služby

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT VE VŠEOBECNÉ NEMOCNICI V ORLOVÉ?

Staňte se našimi spolupracovníky a budujme společně skutečně moderní komunitní nemocnici pro naše pacienty.

Vyplňte tento formulář!

 

Na Vámi uvedený email Vám bude zaslán podrobnější osobní dotazník, popř. budete ještě kontaktováni osobně na Vámi uvedeném čísle mobilního telefonu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  pište nebo volejte

  telefon

  774 552 689

  email

   Složení přípravného výboru Všeobecné nemocnice v Orlové

   1. MUDr. Vít Mareček
   2. Stanislav Saksa
   3. Denisa Stolarczyková

   Orlové v Orlové