Dopis premiérovi

Tento dopis napsal a odeslal občan Orlové pan Stanislav Saksa dne 14. dubna 2021 (tehdejšímu) panu premiérovi a (tehdejšímu) panu ministrovi zdravotnictví ČR. Dosud bez jakékoliv odpovědi…

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,

po zralé úvaze a současné situaci ve zdravotnictví jsem se rozhodl poslat vám následující dopis. Jmenuji se Stanislav Saksa, jsem důchodce, ale v letech 2015 – 2016 jsem pracoval v nemocnicích Fifejdy a následně Havířov, Karviná a Orlová v ekonomické oblasti.

V srpnu 2018 jsem Vám pane předsedo vlády a rovněž už bývalému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi psal dopis o problematice nemocnic MSK a hlavně nesystémovému rušení lůžkové části akutní péče nemocnice Orlová. Rovněž jsem se zúčastnil jednání k této problematice v rámci delegace zástupců města Orlová na úřadu vlády.

Proč se opětovně ozývám? V nemocnici Orlová se zrušily 3 JIP (interna, chirurgie a ortopedie). Dohromady 15 intenzivních lůžek, rovněž lůžková část ARO. Tyto prostory nejsou využívány. Část personálu zůstala, protože nebyl zrušen NIP a DIOP. Rovněž byla zrušena lůžková část interny (45 lůžek) a to bez náhrady. Domnívám se, že tato lůžka v regionu zřetelně chybí a vidím určitou možnost tato oddělení oživit a částečně sanovat nedostatek lůžek, včetně JIP, pro pacienty s Covid 19.

Opakovaně jsem žádal vedení MSK a hlavně pana náměstka Gebauera o vyhodnocení optimalizace a zvážení znovuotevření alespoň interní JIP, zachování ortopedie a využití stávajících operačních sálů v nemocnici Orlová. Pan náměstek Gebauer je přesvědčen, že akutních lůžek je dostatek a že je třeba posílit lůžka následné péče.

To, že se v Karviné staví nové operační sály za cca 40 mil. Kč a v Orlové je 6 operačních sálů nevyužitých asi není dobře. Na můj dotaz, jak chtějí využít operační sály v Orlové, jsem dostal odpověď, že operační sály jsou využity formou jednodenních chirurgických operací. Z údajů, které mi vedení MSK poskytlo, je patrné, že se provádějí v průměru 2 operace denně na 6 operačních sálech…

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, obdivuji Vaše nasazení a úsilí v boji s pandemií. Je mi však líto, že takto neuvažují a nedělají všichni. Berte, prosím, můj dopis jako námět, kde jsou rezervy a možnosti současné situaci pomoci.

Děkuji Stanislav Saksa