These interpelace na zasedání Zastupitelstva MSK dne 16. září 2021 o stavu krajského zdravotnictví

  1. Dne 13. března 2021 uplynuly již dva roky od politického schválení tzv. optimalizace krajského zdravotnictví, resp. tzv. krajských nemocnic. Pamatujete?
  2. Ani po více jak 2,5 letech, které uplynuly od této tak hanebné události, nevíme jak se vlastně tato tzv. optimalizace povedla? A vadí to snad tady někomu? Ano, vadí – Volnému, Saksovi a mě!
  3. A proto se ptám – kdy tak, vážení krajští zastupitelé a taky svědomití krajští úředníci, konečně učiníte?
  4. Ostravským a šířeji moravskoslezským zdravotnictvím se zabývám cca 5 roků. A takový chaos a zmar co se týče péče o zdraví lidu moravskoslezského, tak něco tak špatného a prohnilého tady nikdy nebylo. Ani za těch Komančů ne. Bo ti by se aspoň styděli…
  5. Krajská politika v oblasti zdravotnictví je prorostlá bezbřehým klientelismem. Dnes a denně jsme svědky rozkrádání veřejných peněz za bílého dne. A vadí to snad tady někomu?
  6. Ne, nikomu z vás, pozičních i opozičních krajských zastupitelů, tato zjevná zlodějna, tyto mafiánské politické praktiky, ve skutečnosti nejspíše nevadí. Jaká marnost.
  7. Hejtmane Vondráku, náměstku Gebauere, vedoucí odboru Rydrychu – ODSTUPTE!
  8. Pokud tak neučiníte sami, budete odstoupeni – o tom prosím nepochybujte. A budeme vás soudit.
  9. A taky, my všichni, nebojme se virů, bojme se lidí – všech těch Vondráků, Unucků, Pražáků, Kajnarů, jakož i dalších tak vypečených politických Týpků.
  10. A taky si prosím zapišme za uši, že rouška je symbol, symbol strachu a ponížení…

 

MUDr. Vít Mareček   

                                                             pohotovostní a praktický lékař

Dopis doktora Karla Volného k hospodaření krajských nemocnic

1
Odboru zdravotnictví Krajského úřadu MSK
cestou Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva MSK


V Ostravě 23. srpna 2021


Další doplňující dotazy k optimalizaci nemocnic v MSK


Děkuji za zaslání Vyjádření k doplňujícím dotazům k optimalizaci nemocnic MSK ze dne
16. července 2021. Vaše odpovědi na mé závažné dotazy byly bohužel strohé, vyhýbavé,
většinou nic neříkající. Proto si dovoluji vznést další doplňující dotazy:

1. Na základě čeho, jakých argumentů a faktů, se prosím domníváte, že optimalizace
nemocnic v MSK byla skutečně nutná a že šlo, jak píšete, o strategicky správný krok?
Studiem dostupných materiálů pracovní skupiny, která se v letech 2018 a 2019 zabývala
přípravou oné optimalizace, a rovněž studiem dokumentů projednávaných zdravotním
výborem v předchozím volebním období, jsem bohužel žádné relevantní argumenty a
fakta nenašel. Provedli jste prosím metodologicky správně skutečnou analýzu zdravotního
stavu obyvatel MS kraje? Proč jste dosud nevyslyšeli opakované návrhy občana
Stanislava Saksy z Orlové a neprovedli skutečnou analýzu, jak se ta vaše adorovaná
optimalizace nemocnic v MSK v praxi již více než 2,5 roku skutečně povedla, a to po
stránce medicínské, ekonomické, finanční a sociologické?


2. Žádám, abyste prokazatelně doložili o jaké razantní úspoře v nákladech mluvíte a také o
kolik tržeb ze zdravotních pojišťoven krajská nemocnice KarvináRáj přišla poté co byla
zrušena akutní péče v orlovské nemocnici? Rovněž uveďte o kolik se navýšily tržby od
ZP v karvinské nemocnici? Dále žádám, abyste vyčíslili kolik a zda vůbec MSK ušetřil
finančních prostředků na provozních dotacích pro krajskou nemocnici KarviRáj před
zrušením orlovské nemocnice a po jejím zrušení?


3. Píšete, že prý došlo k efektivnímu rozložení zdravotní péče v regionu. Jak chcete
prosím občanům vysvětlit, že tímto vaším opatřením jste zapříčinili, že ve městě Karviná
jsou v blízkosti dvě ortopedická lůžková oddělení a občané ze spádu orlovské nemocnice
musí jezdit k operacím do Karviné?


4. Žádám dále o vyčíslení o kolik se snížil počet operací totálních endoprotéz velkých
kloubů po přestěhování ortopedie do karvinské nemocnice? A žádám taktéž o srovnání se
stavem, když byly tyto operace prováděny na orlovské ortopedii?


5. Dále žádám o porovnání tržeb od ZP za provedené operace totálních endoprotéz,
dříve prováděných v orlovské nemocnici, a nyní v karvinské nemocnici po přestěhování
lůžkového ortopedického oddělení? Srovnejte prosím období, kdy nebyly omezené
operace kvůli Covidu meziročně 2018 a 2019? A o kolik tržeb ze ZP karvinská nemocnice
přišla?


6. Dalším nehospodárným krokem organizátorů krajského zdravotnictví v MSK v souvislosti
se zrušením lůžkového ortopedického oddělení v orlovské nemocnici byly, podle mých
poznatků, zbytečně vynaložené investiční prostředky MSK ve výši 44 mil. Kč na nové
operační sály v karvinské nemocnici. Přitom specializované ortopedické operační sály
v Orlové byly v nedávné minulosti zřizovatelem rekonstruované a byly moderní a plně
funkční pro operace velkých kloubů v Orlové. Jak tuto nehospodárnost hodláte občanům
kraje vysvětlit?


7. V neposlední řadě píšete, že nabídku zajišťovat péči o pacienty na nových pracovištích
dostali všichni zaměstnanci nemocnice v Orlové. Prosím tedy o vyčíslení kolik
zaměstnanců z Orlové vlivem vaší optimalizace skutečně přešlo do nemocnic
v Karviné a v Havířově? A kolik zkušených zdravotnických pracovníků odešlo do jiných
zdravotnických zařízení, a to v době naprostého nedostatků kvalifikovaných lékařů a
sester v našich krajských nemocnicích?


Za vaše podrobné odpovědi děkuji.

S úctou
MUDr. Karel Volný

člen Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva MSK

Dopis premiérovi

Tento dopis napsal a odeslal občan Orlové pan Stanislav Saksa dne 14. dubna 2021 (tehdejšímu) panu premiérovi a (tehdejšímu) panu ministrovi zdravotnictví ČR. Dosud bez jakékoliv odpovědi…

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře,

po zralé úvaze a současné situaci ve zdravotnictví jsem se rozhodl poslat vám následující dopis. Jmenuji se Stanislav Saksa, jsem důchodce, ale v letech 2015 – 2016 jsem pracoval v nemocnicích Fifejdy a následně Havířov, Karviná a Orlová v ekonomické oblasti.

V srpnu 2018 jsem Vám pane předsedo vlády a rovněž už bývalému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi psal dopis o problematice nemocnic MSK a hlavně nesystémovému rušení lůžkové části akutní péče nemocnice Orlová. Rovněž jsem se zúčastnil jednání k této problematice v rámci delegace zástupců města Orlová na úřadu vlády.

Proč se opětovně ozývám? V nemocnici Orlová se zrušily 3 JIP (interna, chirurgie a ortopedie). Dohromady 15 intenzivních lůžek, rovněž lůžková část ARO. Tyto prostory nejsou využívány. Část personálu zůstala, protože nebyl zrušen NIP a DIOP. Rovněž byla zrušena lůžková část interny (45 lůžek) a to bez náhrady. Domnívám se, že tato lůžka v regionu zřetelně chybí a vidím určitou možnost tato oddělení oživit a částečně sanovat nedostatek lůžek, včetně JIP, pro pacienty s Covid 19.

Opakovaně jsem žádal vedení MSK a hlavně pana náměstka Gebauera o vyhodnocení optimalizace a zvážení znovuotevření alespoň interní JIP, zachování ortopedie a využití stávajících operačních sálů v nemocnici Orlová. Pan náměstek Gebauer je přesvědčen, že akutních lůžek je dostatek a že je třeba posílit lůžka následné péče.

To, že se v Karviné staví nové operační sály za cca 40 mil. Kč a v Orlové je 6 operačních sálů nevyužitých asi není dobře. Na můj dotaz, jak chtějí využít operační sály v Orlové, jsem dostal odpověď, že operační sály jsou využity formou jednodenních chirurgických operací. Z údajů, které mi vedení MSK poskytlo, je patrné, že se provádějí v průměru 2 operace denně na 6 operačních sálech…

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, obdivuji Vaše nasazení a úsilí v boji s pandemií. Je mi však líto, že takto neuvažují a nedělají všichni. Berte, prosím, můj dopis jako námět, kde jsou rezervy a možnosti současné situaci pomoci.

Děkuji Stanislav Saksa

Interpelace občana Orlové pana Stanislava Saksy na 2. zasedání  Zastupitelstva MSK

dne 17. prosince 2020

 

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé, vážení hosté!

Na úvod svého vystoupení Vám přeji hodně úspěchů v novém volebním období a správná rozhodnutí směrem k nám občanům. Moje dnešní vystoupení bude opět na téma zdravotnictví, optimalizace a využití nemocnice v Orlové.

Na posledním jednání předchozího zastupitelstva kraje dne 3. září 2020 jsem požádal tehdejší krajské zastupitele o průběžné hodnocení optimalizace a rovněž jsem žádal, aby na nejbližším jednání zastupitelstva kraje bylo toto hodnocení prezentováno. Děkuji za odpověď a rád se k některým bodům vrátím.

V orlovské nemocnici měla fungovat interní ambulance 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je zachován pouze denní provoz a v případě akutního stavu by to mělo řešit karvinské pracoviště. Bohužel karvinská interna má pouze 26 lůžek, má nedostatek personálu a dokonce byla krátkodobě uzavřena.

Další problém vidím v tom, že byla uzavřena laboratoř pro neefektivitu (ztráta 0,8 mil. Kč/měsíčně) a nyní je zajištěn odvoz vzorků do Karviné. Je to krok, který určitě nepomáhá ani lékařům, ani pacientům. Pokud budeme takto pokračovat, tak můžeme pro neefektivitu postupně zavírat všechna ztrátová oddělení, jako jsou porodnice, interny, dětská oddělení (nejvíce ztrátová) a geriatrie.

Rovněž jsem se ptal, jak budou využity moderní operační sály v Orlové. Jsem potěšen, že funguje jednodenní péče chirurgických oborů a za dva měsíce bylo uskutečněno 104 operací. Je to pro zajímavost využití matematicky vyjádřeno cca 2 operace denně na 6 operačních sálů. V měsíci říjnu t.r. byla zahájena výstavba nových operačních sálů v Karviné pro ortopedii v celkové výši 43 mil. Kč a bude financována z investic MSK. Vzhledem k tomu, že nejsou využity operační sály v Orlové ani v Havířově, je to zbytečná investice a plýtvání finančními prostředky MSK.

Opravdu se optimalizace daří a co ekonomika a personální stav v nemocnicích?

Vážený pane náměstku Gebauere, v televizi POLAR jsem sledoval Vaše vystoupení, kde jste mimo jiné řekl jednu zajímavou věc a nebylo to poprvé. Volně cituji: „Populace stárne, budeme zvyšovat počet lůžek následné péče na úkor akutní péče.“ Opravdu si myslíte, že je doba na to oslabovat a snižovat počet lůžek akutní péče tak, jak jste to udělali v orlovské nemocnici? Já s tím absolutně nesouhlasím.

Vrátím se ke krajským volbám. Víte, dlouho jsem přemýšlel koho volit. Až se mi dostal do ruky předvolební letáček ČSSD v čele s panem Ing. Petrem Kajnarem. V tom letáčku mimo jiné bylo napsáno, že pokud dopadnou volby úspěšně, je zájem znovu otevřít orlovskou nemocnici.

Toto bylo u Orlové na prvním místě. Pane Kajnare, jak chcete tento předvolební slib splnit, když jste v koalici se stranami, které nemocnici zavřeli, myslím lůžkovou část akutní péče? Byl to jen předvolební tah ve smyslu, jak ptáčka chytají, pěkně mu zpívají? Tak už zase nebudu vědět koho volit.

5 minut uběhlo, tak Vám na závěr přeji hodně zdraví a štěstí v příštím roce, hezké a zdravé Vánoce. To zdraví proto, abyste nemuseli využívat naše skvělé krajské zdravotnictví.

P.S.: Pan Kajnar reagoval s tím, že je jich v zastupitelstvu pouze 5 a až budou mít většinu, tak znovu otevřou orlovskou nemocnici, protože si myslí, že nemocnice nemusí být ztrátové…

VOX POPULI, VOX DEI

Orlová 30%

Rychvald 34%

Petřvald 31%

Dolní Lutyně 32%

Doubrava 33%

Dětmarovice 32%

 

Přesně takový podíl občanů ze spádového 55 tisícového území orlovské nemocnice volilo v krajských volbách 2020 politické hnutí ANO.

Co to znamená? Inu že významná část, možná že i většina, občanů je se stavem, jakým jim je reálně poskytována veřejná zdravotní péče, nejen lůžková, spokojená a žádných změn není třeba…

Přípravný výbor Všeobecné nemocnice v Orlové i nadále, sice pomalu avšak systematicky a trpělivě, pracuje na našem slíbeném projektu. Jenom si dovolujeme upozornit ty občany, které to ještě zajímá, že se tak stane v režimu privátního zdravotnictví a že naše orlovská nemocnice bude součástí kompaktního regionálního holdingu strukturovaných nemocnic. V případě, že se nám nepodaří získat do soukromého vlastnictví stávající areál orlovské nemocnice, tak v regionu postavíme nemocnici zcela novou…

 

Zdraví Vás Orlové z Orlové